Obecní symboly

Znak a vlajka obce Kostelecké Horky

V roce 2004 Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky schválilo návrh, aby obec měla svůj znak a vlajku. Návrhy pro obecní znak a vlajku zpracovával Mgr. Jan Tejkal. Před předložením návrhů na podobu znaku byl proveden výzkum historických pramenů, který doložil, že obec Kostelecké Horky v minulosti užívala nejprve rychtářskou pečeť. Později za doby voleného zastupitelstva bylo postupně užíváno několik obecních razítek s vlastním obrazovým vyjádřením.

 

Doklady o užívání rychtářské pečeti byly nalezeny v archivních fondech Státního ústředního archivu v Praze. Zde byl nalezen otisk rychtářské pečeti obce v písemnostech Stabilního katastru, konkrétně v Popisech hranic katastrálních území z roku 1840. Zde je doložena malá kulatá pečeť, uvnitř nahoře tvořená obrazem koruny, pod ní písmena “C“ a “H“ a pod nimi pětilistá růže, okolo jsou zkříženy dvě palmové ratolesti.

 

Pod pečetí jsou podpisy místních představených:

Jan Sychra

Jan Frankota

Josef Stehlík

Josef Doležal

Franc Hloušek

 

Z období po konstituci obecního zřízení v roce 1848 jsou již v Pamětní knize obce doklady o postupném užívání čtyř razítkových typářů, které jsou graficky jinak stylizované, ale námětem totožné - vyobrazení listnatého stromu a latinského kříže. Toto bylo uznáno jako dostatečné historické podklady pro vytvoření heraldického symbolu bez nutnosti tvorby umělého znaku. Zobrazený strom a kříž jsou v navrhovaném znaku obce posazeny na zeleném návrší či hoře, což je mluvící znamení hora - Horka.

 

Popis znaku obce:

Ve stříbrném štítě na zeleném návrší lípa přirozené barvy provázená vpravo červenou růží s prázdným semeníkem a zelenými kališními listy, vlevo vyrůstajícím modrým latinským křížem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis vlajky:

Bílý list s modrým křížem s rameny širokými osminu šířky listu. V karé zelený vztyčený lipový list, pod ním v dolním rohu červená růže s bílým semeníkem a zelenými kališními lístky. Poměr šířky k délce je 2:3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rozhodnutím č. 55 Předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 31. května 2005 byl naši obci, spolu s několika jinými, schválen znak obce a vlajka obce Kostelecké Horky a byly Parlamentem České republiky předány dne 16. září 2005, předal je předseda Parlamentu Lubomír Zaorálek.

 

Slavnostní křest znaku a vlajky obce se konal v Kosteleckých Horkách dne 26. listopadu 2005 za přítomnosti senátorky Václavy Domšové a starosty obce Čermné nad Orlicí Josefa Bezdíčka.

 

 

 

    KNIHOVNA      KOSTELECKÉ HORKY ONLINE KATALOG

       ÚŘEDNÍ DESKA        DSO BRODEC

znak DSO Brodec_upr.JPG 

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE

MZP_225x90new (1).gif

Důležité informace

Plán svozu odpadů 2022

Placení místních poplatků   v roce 2022

Kulturní a jiné akce v okolí

Plavecký bazén v Rychnově nad Kněžnou

Program kina v Chocni

Stomatologická lékařská pohotovost na Rychnovsku

Rozpis služeb stomatologické pohotovostní služby 2022

Policie ČR

OOP Kostelec nad Orlicí

OOP Choceň

Portál moje Orlické hory

http://www.mojeorlickehory.cz/

 

kosteleckehorky_footer.png